Apie mus

UAB “Sarima” Jums gali pasiūlyti:

  • 30 statybinių mechanizmų ir transporto priemonių nuomą,
  • Didelės ir mažos apimties žemės kasimo ir lyginimo darbus,
  • Automobilinių aikštelių ir privažiuojamųjų kelių įrengimą,
  • Prekybą skalda, žvyru, smėliu, atsijomis, gruntu su pristatymu,
  • Tvenkinių kasimą ir aplinkos tvarkymą,
  • Pastatų demontavimo darbus,
  • Vietinius pervežimus vilkikais ir savivarčiais,
  • Prekyba mediena ir jos pervežimus.

Teirautis +370 611 02159

UAB „Sarima” įgyvendino vietos projektą „UAB “SARIMA” INVESTICIJOS Į VERSLO PLĖTRĄ KAIMO VIETOVĖJE” Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-4-2

Vietos projekto vykdytojas: UAB „Sarima”

Projektas įgyvendintas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 metų vietos plėtros strategijos 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” Nr. LEADER-19.2-6.4.

Sprendimas skirti paramą 2019 m. kovo 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BRK-1530.

Vietos projekto vykdymo sutartis: 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. MAŽE-LEADER-6A-D-4-2.

Projektas pradėtas įgyvendinti: 2019 m. lapkričio 8 d.

Projektas baigtas įgyvendinti: galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. balandžio 28 d., išmokėta paramos suma 75 886 Eur.

UAB „Sarima” siekdama ilgalaikių tikslų ir veiklos rezultatų, suponavo vietos projekto tikslą – plėsti atliekamų paslaugų spektrą ir sudaryti sąlygas įmonės  pajamų didėjimui, kuriant naujas pastovias darbo vietas, prisidedant prie darbo rinkos situacijos gerinimo Mažeikių rajone.

Vietos projekto lėšomis sukurtos 2 naujos darbo vietos (du pilni etatai) ir vystomos kitos, niekur kitur nepriskirtos, specializuotos statybos veiklos paslaugos (EVRK F 43.99). Padidintas įmonės konkurencingumas. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta technika – teleskopinis krautuvas ir ekskavatorius krautuvas, leidžia teikti kokybiškesnes paslaugas, paspartina darbų atlikimo laiką ir praplėtė įmonės paslaugų spektrą.

Paramos gavėjas projektą viešina savo lėšomis: pakabintas vieto įgyvendinimo vietoje plakatas, technika pažymėta lipdukais.